A-ți alege profesia – înseamnă a-ți proiecta viitorul!

   
  • Admitere
   

Calendar  

Iunie 2018
Lu Ma Me Jo Vi Sa Du
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
   

Meteo  

   

  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA ŞCOАLA PROFESIONALĂ NR.10 MUN. CHIŞINĂU

 

МINISTRY OF EDUCATION, CULTURE AND RESEARCH OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA PROFESSIONAL SCHOOL Nº10 CHIȘINĂU city

2023, Chişinău, str. Оtovasca, 27

Tel. +373 22 477046

Fax. 373 22 475167

E mail: sp10.chisinau@gmail.com

 

27 rue Otovasca, Chișinău, 2023

Phone +373 22 477046

Fax 373 22 475167

E mail: sp10.chisinau@gmail.com

Școala Profesională nr.10 mun. Chișinău anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei deDirector Adjunct în probleme de gospodărie și Coducător de subdiviziunea interioară secția practică.

La concurs pot participa cetăţeni ai Republicii Moldova, cu studii superioare universitare/pentru funcția director adjunct în probleme de gospodărie studii superioare universitare în domeniul economic, pentru funcția decoducător de subdiviziunea interioară secția practicăcare are o vechime de muncă în activitatea didactică de cel puțin cinci ani și deține grad didactic, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vîrsta de 65 ani, cunosc limba română, nu au antecedente penale.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de director adjunct în probleme de gospodărie și conducător de subdiviziunea interioară secția practică al instituţiei de învăţămînt profesional tehnic depun personal sau prin reprezentant (la sediul Școlii în anticamera), prin poștă (or. Chișinău, str. Uzinelor 27. MD-2023) sau e-mail (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.), în termen de 20 de zile calendaristice din ziua publicării anunțului, dosarul de concurs, care cuprinde obligatoriu următoarele acte:

1. cererea de participare la concurs, anexa nr. 1 la anunț;

2. copia actului de identitate;

3. copia/copiile actului/actelor de studii autentificate;

6.  copia carnetului de muncă autentificat;

7. curriculum vitae de model Europass, specificat în anexa 2;

8. certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;

9. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;

10.  proiectul planului de dezvoltare a instituției pentru 5 ani;

11.  lista actelor depuse, cu paginile numerotate, în 2 exemplare.

Candidatul poate anexa și alte documente, pe care le consideră relevante, inclusiv copia/copiile actului/actelor ce confirmă gradul didactic/managerial și/sau titlul științific/științifico-didactic, recomandări, copii ale actelor care atestă formarea continuă pe parcursul ultimilor 5 ani, performanțele profesionale și manageriale demonstrate în cadrul concursurilor locale/naționale/internaționale, statutul de expert/evaluator național/internațional, lista publicațiilor didactice și științifice participarea la proiecte educaționale, comunitare/ corporative, sau a altor proiecte relevante etc. 

Actele vor fi depuse la Școala Profesională nr.10 mun. Chișinău, biroul evidență personal et.2 blocul B, pînă la 20martie 2018.    

Telefon de contact: 0 22 47 51 44 Grati Mariana

Bibliografia concursului

$1·         Constituţia Republicii Moldova din 29.07.1994 Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1 din 18.08.1994

II. Acte legislative şi normative în domeniul învățămîntului 

$1·         Codul Educației nr. 152 din 17 iulie 2014, Monitorul Oficial nr. 319-324, art. 634 din 24 .10.2014

$1·         Strategia de dezvoltare a învățămîntului vocațional/tehnic pe anii 2013-2020 (HGO97/2013), 

$1·         Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic postsecundar şi postsecundar nonterţiar Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 206-210, art. 1362

$1·         Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic secundar, aprobat prin Hotărîrea Colegiului ME nr. 2-4 din 30 aprilie 2015, calea de acces

http://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=2226 

$1·         Regulamentul cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de conducere în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 206-210, art. 1363

$1·         Ordinul Ministerului Educației cu privire la aprobarea și implementarea Sistemului de Credite de Studii în învățămîntul mediu de specialitate nr. 811 din 14 iulie 2014

$1·         Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic postsecundar din R. Moldova, Ordinul Ministerului Educației nr. 555 din 12 iunie 2015

$1·         Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii în instituţiile de învăţămînt profesional tehnic secundar din R. Moldova, Ordinul Ministerului Educației nr. 554 din 12 iunie 2015

$1·         Regulamentul de funcționare a Centrelor de excelență, aprobat prin Hotărîrea Colegiului ME nr. 4-6.1 din 18.08.2014, calea de acces http://particip.gov.md/public/documente/137/ro_1794_Regulament-Centre-de-exelenta.pdf

 

 

   
rm
chisinau
par rm
pres rm
guver_rm
cancelaria_de_stat_rm
portal_servicii_publice_rm
ban justice1 md
   

Ultimele stiri  

There are not feed items to display.
  • Check if RSS URL is online
  • Check if RSS contains items
   

Parteneri

   
Telefoane de contact:
Tel:+ 373 22 475-151
      + 373 22 477-046
Fax: +373 22 475-167
E-mail: sp10.chisinau@gmail.com
Achiziții publice  |   Cadre didactice   |   Admiterea   |   Parteneri   |   Galerie video   |   Galerie foto   |   Informații   |
PrimaPrima   ContactContact   HartaHarta